KPO Kidsrun 2018/2019

Met de KPO Kidsrun, waar 24 juni 2018 ruim 1200 kinderen aan meededen, komt er een einde aan de activiteiten rondom het 20-jarig lustrum voor KPO Roosendaal. Van begin tot einde mochten wij betrokken zijn bij de idee vorming, voorbereidingen en uitvoering van het lustrumjaar. Een interne en externe communicatie campagne zorgde voor meer dan 1000 KPO deelnemers kidsrun, 24 mini-voorstellingen op de schoolpleinen en een fantastisch lustrumfeest voor de medewerkers. Ook leverde dit de nodige publiciteit op voor KPO. Ook in 2019 organiseerden we voor KPO Roosendaal de KPO Kidsrun.